Trénink dětí

Děti nahlašujte na: Objednejte se …

Harmonogram tréninků dětí

Děti ve věku 6-9 let: každé úterý v 15:00 hod.
Děti ve věku 10-14 let: každé úterý v 16:15 hod.

STANDARDNÍ SYSTÉM

Tréninky dětí probíhají ve skupinách

Počet dětí ve skupině: 7-12 dětí
Počet tréninků: 1-2x týdně
Tréninková doba: 1-1.5 hodiny
Věk dětí: 4-17 let 18 let a více – děti přecházejí do individ. systému nebo individ. tréninku

Obsah tréninku:
základní fyzická příprava, skupinový nácvik golfových technik, hra na hřišti min. 1 x za měsíc s trenérem, vedení golfového deníku

Děti přihlašujte emailem na:

  • Uveďte: jméno a příjmení dítěte, věk, mobilní telefon rodičů, volné dny, kdy by Vaše dítě mohlo trénovat (a v kterou hodinu), Vaše představa o počtu tréninků v týdnu (1-2x).
Tréninky dětí probíhají ve skupinách

INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

Počet dětí ve skupině: 2-6 dětí
Počet tréninků: 3-4x týdně
Tréninková doba: 1,5-2 hodiny

Obsah tréninku:
základní a speciální pohybová průprava, dohled fyzioterapeuta, individuální a skupinový nácvik golfových technik, hra na hřišti 1xtýdně s trenérem, pravidelná videoanalýza golfového švihu, vedení golfového deníku, přizvání ke golfovým výjezdům v zimním období

Vhodné pro:

    vrcholové hráče amatéry i profesionály

  • V tuto chvíli je kapacita skupiny naplněna.
  • Další příjem hráčů na dotaz. Volejte +420 777 0 777 14.
U všech dětí hlídáme a rozvíjíme: správné a zdravé pohybové návyky, fair play a duševní rozvoj Vašeho dítěte, integrace do skupiny a vztahy mezi dětmi.