Archiv pro rubriku: Golfová pravidla

Nesprávné jamkoviště

Jestliže hráčův míč leží na nesprávném jamkovišti, musí spustit míč do jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy. Pozor, překážení nesprávného jamkoviště v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla (25-3).

Volné přírodní předměty

Každý volný přírodní předmět může být beztrestně odstraněn kromě případu, kdy tento předmět i míč leží ve stejné překážce nebo se jí dotýkají.

Jestliže míč leží jinde než na jamkovišti a odstranění volného přírodního předměthráčem způsobí, že se míč pohne, platí Pravidlo 18-2a.

Jestliže se během odstraňování volného přírodního předmětu hráčem pohnmíč na jamkovišti nebo předmět označující jeho polohu na jamkovišti, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s odstraňováním volného přírodního předmětu, není to trestné. Jinak jestliže hráč způsobí, že se míč pohne, je potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Půda v opravě

V případě, že míč po úderu leží v půdě v abnormálním stavu, jistě mnozí ví, jak v takovém případě postupovat.

  • Určit nejbližší místo úlevy, (tj. místo ne blíže jamce takové, aby nepřekáželo v postoji a zamýšleném úderu), od tohoto místa míč spustit na délku jedné hole.

Co ale dělat, pokud míč nejsme schopni nalézt a jsme si jisti, že je v půdě v opravě? V takovém případě je možno postupovat následovně.

  • Určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v opravě.
  • K tomuto místu přistupovat, jako by míč ležel na tomto místě.
  • Pokračovat jako obvykle při užití úlevy od půdy v opravě.

Viz pravidlo 25-1.

 

Dotek míče

Při založení hole za míč, se nesmí hráč dotknout míče tak, aby se míč pohnul. Pokud se dotkne a míč se pohne, přičítá si jednu trestnou ránu.