Archiv pro rubriku: Články

Nicolas Schellong – vstup do sezóny 2016

Nicolas Schellong plynule navázal a intenzivně se připravoval již koncem roku 2015 ve Španělsku. Udělali jsme společně s Nicim pár zásadních změn v patování – postavení k míči, nastavení optimální polohy k míči, aby v pohybu do nápřahu a zpět už nemusel nic řešit a vše fungovalo samospádem. Ve švihu jsme změnili postavení k míči, a v pohybu do míče správné postavení kloubů a stabilizaci, aby transfer energie do míče byl co nejefektivnější. Výsledkem je konzistentní pohyb skrz míč a spolehlivost v ranách.

Velkou práci Nicolas odvedl i v posilovně a ve speciálních cvičeních, které byly nastaveny podle screeningu, který byl před tréninkovým procesem pořízen.  Ve Španělsku bylo úžasné počasí, které nám umožnilo se intenzivně připravovat od listopadu do března 2016. 

Nici je velmi dobře připraven na sezónu a zbývá už mu jen popřát, aby mu padalo, na co jen pomyslí a svízelné situace, aby řešil s nadhledem a s minimálními ztrátami ve hře. 

Tento víkend Nici hrál již druhý turnaj v této sezóně, kdy na prvním turnaji se cítil trošku svázaný, ale v druhém turnaji CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA MASCHILE, CIRCOLO GOLF IS MOLAS už zahrál velmi vyrovnané skóre 73,70,73 a 73 a s celkovým výsledkem +1 skončil na celkově na vynikajícím 23. místě. Hrál velmi vyrovnaně, opakovaně 15 greenu v regulaci ve dvou kolech. Vychytali jsme ještě pár myličkostí, na kterých budeme pracovat po návratu do ČR.

Nici, moc blahopřeju. Už si sezónu!

image

image image

National Golf Foundation – Golf is still very famous

How do you respond when asked if the golf industry is in trouble? What do you tell people (especially the ones who count on you for information) about the true state of the industry?

Since the end of Q1, we’ve seen an increase in print, Internet and broadcast news segments that use and misuse data (sometimes NGF’s) to sell their negative storylines. There’s no doubt golf is a highly-competitive market, but NGF data doesn’t support the doom and gloom story that’s being popularized in the media. Here’s a more accurate portrayal of the golf industry:
– Golf is not dying… it’s hyper-competitive
– The downward trajectory in golf participants has flattened and shown signs of stabilizing at approximately 25 million since 2011
– Three years of consistent data showing between 20-21 million “committed golfers” who indicate they will stay in the game
3-4 million new players enter the game each year (split approximately 50/50 between returning former golfers and complete newcomers), balancing a similar number of predominantly uncommitted and infrequent participants who leave… this is the churn that occurs in the gap between the population of committed golfers and the 25MM total participants
– Golf has a deep well of prospects (“latent demand” of nearly 29 million non-golfing Americans) who tell us they are interested in taking up the game now, proving that the appeal of recreational golf remains powerful

Školení Trackman a Sam Balance Lab vedený R & A / PGAE konzultantem Ian Peek – Mladá Boleslav

Profesionálové ( Jiří Maglen a Lukáš Pavelka) z Czech Golf Academy se zúčastnili semináře zaměřeného na moderní analyzační golfové technologie a jejich využití při golfovém tréninku.

Klíčové body semináře byly zaměřeny na využití technických pomůcek, řešících jednoduchými metodami každodenní problémy s trajektorií letu míče.

Produkty, které byly předmětem školení:
Trackman Doppler radar
Sam Balance Lab (force plates)
Scope High-speed video
Sam Putt lab.(ultrasound analysis)

Seminář vedl Ian Peek, který je zakladatelem Impact Golf Academy a je jedním z mála golfových trenérů v Evropě, kteří kombinují vysokorychlostní video analýzu s TrackMan a force plate jako standard při jeho lekcích.

Ve své funkci jako R & A / PGAE konzultant má skvělá doporučení mimo jiné například od PGA Polska, Golf Association of Honduras, Golfové federace v Chile a Bangladéši. Iniciátor golfové konference Meeting of the Minds (probíhající ve Velké Británii) již v minulosti prezentoval svoji činnost během dalšího vzdělávání kolegů z PGA v Irsku, Anglii, Dubaji, Holandsku, Skotsku a Německu.

Švihový specialista British PGA je pravidelným přispěvatelem předního německého golfového časopisu „Golf Journal“. Ian je také návrhář tří úspěšných golfových tréninkových pomůcek.

S téměř 20 lety zkušeností na plný úvazek golfového instruktora, kdy pracoval s hráči od začátečníků až po standard Challenge Tour, dále pracuje pro PGA GB&I a PGA of Germany.

Czech Golf Academy aktuálně disponuje možností analýzy švihu prostřednictvím vysokorychlostního zařízení Flight Scope.

Neváhejte a objednejte se pro získání těch nejpřesnějších údajů o Vašem švihu na tel.: 777 0 777 14, Jiří Maglen

Testování nových holí pro sezónu 2013

Proběhlo testování holí pro golfovou sezónu 2013. V testovacím týmu byli jak amatéři, tak profesionálové (Jiří Maglen, Petr Skopový, Lukáš Horák). Protože jsme u této akce nemohli chybět, tak už nyní Vám můžeme poradit, které hole byste si měli pořídit.

Je to úžasný pocit mít možnost si všechny hole vyzkoušet téměř v jeden okamžik. Společnost Golf Profi, která tuto akci zaštiťovala je v úzké spolupráci s našim golfovým obchodem CZECH GOLF SHOP.CZ .

Přijďte se s týmem naší akademie poradit a vyberte si ty nejlepší hole pro Vás.

Školení Flight Scope a Fitting 25.-26.2.2013

IMG_2912 IMG_2913 IMG_2922
Vrámci vzdělávání našeho tréninkového týmu proběhlo v Praze školení pro profesionální měřící techniku Flight Scope, kde cílem byla obsluha zařízení, analýza získaných naměřených hodnot a aplikace na konkrétní modelové situace. Účast byla jak ze strany profesionálních hráčů a trenérů, tak ze strany kvalikované obsluhy pro konkrétni fitting centra.
Školení na Fitting pro nové modelové řady Titleist, Mizuno a Taylor Made bylo přínosné pro všechny zúčastněné a klienti našeho profesionálního a moderního Fitting centra v Ropici se mají na co těšit.
Srdečně Vás zveme na jeho otevření v nové letní sezóně 2013 (předpoklad duben 2013).
Ing. Jiří Maglen
Head PRO areálu Ropice a Czech Golf Academy

Proč hrát golf

Sportogram – golf

Golf je sport, který rozvíjí veškeré vlastnosti a schnopnosti hráčů v nádherných přírodních scenériích. Golf je jeden z nejvíce všestranných a technicky náročných sportů, kde se skloubí fyzické, duševní i komunikační schopnosti jedince. Golf je sport pro všechny věkové kategorie.

V golfu jsou důležitými volními vlastnostmi: odpovědnost, vytrvalost, sebeovládání, svědomitost, sebehodnocení, sebekázeň, cílevědomost, samostatnost, iniciativnost.

Golf se hraje za každého počasí ve venkovním i vnitřním prostředí. Golfová hřiště jsou rozesety po celé planetě a hráči mají možnost své dovolené trávit aktivně. Golf se stal životní cestou, kde potkáte spoustu přátel a máte možnost si skutečně změřit schopnosti s každým jiným lepším či horším hráčem díky hendikepu, i přestože teprve s golfem začínáte. Hendikep je číslo, které udává kolik ran má hráč k dobru oproti hráči, který má hendikep 0.

V golfu je cílem dostat míč z bodu A do bodu B, kde A je odpaliště, ženy, muži a děti mají své a ty jsou ještě rozděleny podle výkonnosti, a B je jamka o velikosti 10,8 cm. Mezi odpalištěm a jamkou je řada písečných, vodních, rostlinných, tvarových či travnatých překážek, které nutí každého hráče přemýšlet a přizpůsobovat svou hru podmínkám.

Golf je individuální sport, který se dá provozovat i v týmových soutěžích, kde individuální schopnosti každého hráče dávají celkový obrázek o výkonnosti celého týmu.

Každý hráč se snaží uvést míč do pohybu golfovým švihem, u kterého můžete udělat přes cca 200 chyb. Podmínky pro provedení golfového pohybu jsou proměnlivé jak po stránce přírodní (rychlost větru, vlhkost, teplota, tlak atd.), terénních nerovností, tempa hry, chování hráčů ve flightu (skupině), psychického rozpoložení (čistá hlava x problémy v praci), tak vzhledem k náročnosti opakovatelnosti pohybu v optimálních nezměněných podmínkách. Snem každého hráče je stále stejná rána a podávání stále lepších výkonů. Motorické předpoklady v golfu jsou z více jak 90 procent ovládány hlavou. Myšlení a vnímání hraje klíčovou úlohu ve výkonnosti hráčů.

Mezi věkovými kategoriemi a golfovými schopnostmi jednotlivých hráčů není přímá úměra. Více záleží na schopnostech a vlastnostech hráčů, které jsou klíčem k jejich golfovému vývoji. Golf může hrát každý a každý hráč se dostává na různé úrovně v jiných časových horizontech.

Golf a děti. Golfem u dětí dokážeme velmi dobře rozvíjet povědomí o skutečných životních hodnotách a zlepšujeme jejich vzájemné vztahy. Děti velmi dobře porozumí tomu, co znamená FAIR PLAY a jak správně reagovat v různých životních situacích. Děti porozumí pravidlům hry a etiketě. Děti pochopí, že v případě, že ctí určitá pravidla hry, najdou vždy oporu ve svém okolí.

Golf a dospělí. Vzhledem k tomu, že u dospělých nelze očekávat významné změny v jejich chování, tak je jejich chování na golfu ukazatelem toho, jak se chovají v běžném životě. Pokud chcete poznat svého obchodního partnera, vezměte ho na golf. Přesto všechno, že chování nelze výrazně měnit, a tak je celý tréninkový proces či herní proces ovlivněn, dochází k určité korekci v chování. Hráči se často snaží ovlivnit úroveň své hry různými prostředky. A za tuto cenu jsou ochotni i ustoupit ze svých návyků a snaží se mírnit své obvyklé chování. Ve vypjatých herních situacích, ale samozřejmě většinou podlehnou, a vrací se ke svým zvyklostem.

Turnaje se hrají zpravidla na 18 jamek, což obnáší hru v plném soustředění, pokud možno bez herních a švihových chyb, v časovém horizontu 4,5 – 6 hodin. V golfu si ti nejlepší nemohou dovolit žádné chyby. Dětský golf je velmi nevyrovnaný až do chvíle, kdy veškeré aspekty hry dosahují srovnatelné úrovně a jsou opakovatelné bez větších chybových nedostatků. Čím je hráč starší, tak dokáže lépe pracovat se svou hlavou, a tím lépe ovlivňovat výsledek. V golfovém švihu, který je nejnáročnějším prvkem v golfu dospělí zaostávají za dětmi. Děti reagují mnohem více instinktivněji a dokáží přizpůsobovat svůj švih situacím.

Český golf roste v Evropě nejrychleji a v nejbližších letech bude docházet ke zkvalitňování poskytovaných služeb. To přinese pro potenciální vrcholové hráče lepší podmínky pro trénink. Zatím ještě golf stále není chápán jako skutečný sport a není veden na vrcholové sportovní úrovni za součinnosti fyzioterapeutů, psychologů, kondičních trenérů atd.

V golfu se skrývá obrovský potenciál, protože světová špička je velmi proměnlivá. Tzn., že udržet dlouhodobě výkonnost na maximální úrovni je takřka nemožné a tak se otevírají možnosti pro hráče, kteří si mohou svou houževnatostí a pílí otevřít cestu k úspěchu.

Golf je sport, který nabízí útočiště všem věkovým skupinám, které mají zdravotní problémy různého charakteru. Pokud je golf odborně prezentován stává se naopak prevencí před zdravotními problémy např. pohybového aparátu.

Zpracoval: Ing. Jiří Maglen