Archiv pro měsíc: Květen 2012

Proč hrát golf

Sportogram – golf

Golf je sport, který rozvíjí veškeré vlastnosti a schnopnosti hráčů v nádherných přírodních scenériích. Golf je jeden z nejvíce všestranných a technicky náročných sportů, kde se skloubí fyzické, duševní i komunikační schopnosti jedince. Golf je sport pro všechny věkové kategorie.

V golfu jsou důležitými volními vlastnostmi: odpovědnost, vytrvalost, sebeovládání, svědomitost, sebehodnocení, sebekázeň, cílevědomost, samostatnost, iniciativnost.

Golf se hraje za každého počasí ve venkovním i vnitřním prostředí. Golfová hřiště jsou rozesety po celé planetě a hráči mají možnost své dovolené trávit aktivně. Golf se stal životní cestou, kde potkáte spoustu přátel a máte možnost si skutečně změřit schopnosti s každým jiným lepším či horším hráčem díky hendikepu, i přestože teprve s golfem začínáte. Hendikep je číslo, které udává kolik ran má hráč k dobru oproti hráči, který má hendikep 0.

V golfu je cílem dostat míč z bodu A do bodu B, kde A je odpaliště, ženy, muži a děti mají své a ty jsou ještě rozděleny podle výkonnosti, a B je jamka o velikosti 10,8 cm. Mezi odpalištěm a jamkou je řada písečných, vodních, rostlinných, tvarových či travnatých překážek, které nutí každého hráče přemýšlet a přizpůsobovat svou hru podmínkám.

Golf je individuální sport, který se dá provozovat i v týmových soutěžích, kde individuální schopnosti každého hráče dávají celkový obrázek o výkonnosti celého týmu.

Každý hráč se snaží uvést míč do pohybu golfovým švihem, u kterého můžete udělat přes cca 200 chyb. Podmínky pro provedení golfového pohybu jsou proměnlivé jak po stránce přírodní (rychlost větru, vlhkost, teplota, tlak atd.), terénních nerovností, tempa hry, chování hráčů ve flightu (skupině), psychického rozpoložení (čistá hlava x problémy v praci), tak vzhledem k náročnosti opakovatelnosti pohybu v optimálních nezměněných podmínkách. Snem každého hráče je stále stejná rána a podávání stále lepších výkonů. Motorické předpoklady v golfu jsou z více jak 90 procent ovládány hlavou. Myšlení a vnímání hraje klíčovou úlohu ve výkonnosti hráčů.

Mezi věkovými kategoriemi a golfovými schopnostmi jednotlivých hráčů není přímá úměra. Více záleží na schopnostech a vlastnostech hráčů, které jsou klíčem k jejich golfovému vývoji. Golf může hrát každý a každý hráč se dostává na různé úrovně v jiných časových horizontech.

Golf a děti. Golfem u dětí dokážeme velmi dobře rozvíjet povědomí o skutečných životních hodnotách a zlepšujeme jejich vzájemné vztahy. Děti velmi dobře porozumí tomu, co znamená FAIR PLAY a jak správně reagovat v různých životních situacích. Děti porozumí pravidlům hry a etiketě. Děti pochopí, že v případě, že ctí určitá pravidla hry, najdou vždy oporu ve svém okolí.

Golf a dospělí. Vzhledem k tomu, že u dospělých nelze očekávat významné změny v jejich chování, tak je jejich chování na golfu ukazatelem toho, jak se chovají v běžném životě. Pokud chcete poznat svého obchodního partnera, vezměte ho na golf. Přesto všechno, že chování nelze výrazně měnit, a tak je celý tréninkový proces či herní proces ovlivněn, dochází k určité korekci v chování. Hráči se často snaží ovlivnit úroveň své hry různými prostředky. A za tuto cenu jsou ochotni i ustoupit ze svých návyků a snaží se mírnit své obvyklé chování. Ve vypjatých herních situacích, ale samozřejmě většinou podlehnou, a vrací se ke svým zvyklostem.

Turnaje se hrají zpravidla na 18 jamek, což obnáší hru v plném soustředění, pokud možno bez herních a švihových chyb, v časovém horizontu 4,5 – 6 hodin. V golfu si ti nejlepší nemohou dovolit žádné chyby. Dětský golf je velmi nevyrovnaný až do chvíle, kdy veškeré aspekty hry dosahují srovnatelné úrovně a jsou opakovatelné bez větších chybových nedostatků. Čím je hráč starší, tak dokáže lépe pracovat se svou hlavou, a tím lépe ovlivňovat výsledek. V golfovém švihu, který je nejnáročnějším prvkem v golfu dospělí zaostávají za dětmi. Děti reagují mnohem více instinktivněji a dokáží přizpůsobovat svůj švih situacím.

Český golf roste v Evropě nejrychleji a v nejbližších letech bude docházet ke zkvalitňování poskytovaných služeb. To přinese pro potenciální vrcholové hráče lepší podmínky pro trénink. Zatím ještě golf stále není chápán jako skutečný sport a není veden na vrcholové sportovní úrovni za součinnosti fyzioterapeutů, psychologů, kondičních trenérů atd.

V golfu se skrývá obrovský potenciál, protože světová špička je velmi proměnlivá. Tzn., že udržet dlouhodobě výkonnost na maximální úrovni je takřka nemožné a tak se otevírají možnosti pro hráče, kteří si mohou svou houževnatostí a pílí otevřít cestu k úspěchu.

Golf je sport, který nabízí útočiště všem věkovým skupinám, které mají zdravotní problémy různého charakteru. Pokud je golf odborně prezentován stává se naopak prevencí před zdravotními problémy např. pohybového aparátu.

Zpracoval: Ing. Jiří Maglen

Dotek míče

Při založení hole za míč, se nesmí hráč dotknout míče tak, aby se míč pohnul. Pokud se dotkne a míč se pohne, přičítá si jednu trestnou ránu.